Informacje dotyczące sposobu oraz terminu rekrutacji

Podstawą kwalifikacji na studia w AGH jest wskaźnik rekrutacji (WR). W rekrutacji na studia pierwszego stopnia WR obliczany na podstawie wyników egzaminu maturalnego (matematyki na poziomie podstawowym oraz przedmiotu głównego).  W rekrutacji na studia drugiego stopnia WR obliczany na postawie średniej ocen ze studiów stopnia pierwszego (ew. jednolitych magisterskich) oraz wyników egzaminu wstępnego.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w AGH znajdują się na stronie https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/.