Grupy badawcze prowadzące działalność naukową związaną z inteligencją obliczeniową

  • Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania. Badania w zakresie modelowania procesów w inżynierii materiałowej, optymalizacja procesów oraz wnioskowanie i formalizacja wiedzy. Bogata oferta dydaktyczna dla studentów pierwszego i drugiego stopnia. Kontakt: Krzysztof Regulski. Dodatkowe informacje.
  • Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej. Badania z zakresu oceny stanu technicznego budynków, odporności dynamicznej obiektów na wpływy sejsmiczne, modelowania deformacji terenu, monitoringu geodezyjnego, klasyfikacji i filtrowania chmur punktów i klasyfikacji obrazów. Kontakt: Wojciech Gruszczyński. Dodatkowe informacje.

  • Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej. Prace badawcze wykorzystujące metody inteligencji obliczeniowej, prowadzone w katedrze dotyczą: monitoringu satelitarnego obszarów postindustrialnych, analiza zdjęć satelitarnych w zagadnieniach poszukiwania złóż, analiza obrazów w geologicznych bazach danych, prognozowanie stanu wałów przeciwpowodziowych, badania sejsmologiczne litosfery, analiza zagrożeń kopalnianych. Kontakt: Mariusz Młynarczuk. Dodatkowe informacje.
  • Katedra Elektroniki. Prace badawcze związane ze sztuczną inteligencją koncentrują się na: kompresji modeli uczenia maszynowego i głebokiego uczenia (pod kątem implementacji w systemach wbudowanych - GPU i FPGA), przetwarzaniu obrazów oraz strumieni video (głównie wykorzystując modele głębokiego uczenia), przetwarzanie języka naturalnego (z wykorzystaniem modeli głębokiego uczenia), algorytmy ewolucyjne oraz reinforcement learning. Kontakt: Marcin Pietroń.
  • Katedra Automatyki i Robotyki. Katedra prowadzi prace badawcze i rozwojowe związane z inteligencją obliczeniową w takich obszarze widzenia maszynowego oraz robotyki i sterowania. Prowadzone projekty dotyczą miedzy innymi: rozwoju metod sztucznej inteligencji, architektur maszynowego widzenia, architektur sprzętowych do analizy obrazów i strumieni wideo i ich przetwarzania w wielkiej skali, widzenia maszynowego w zastosowaniach medycznych, sterowania pojazdami autonomicznymi (wraz z systemami aktywnego bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy), sterowania dronami. Kontakt: Joanna Jaworek-Korjakowska. Dodatkowe informacje.
  • Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek. Metody inteligencji obliczeniowej zyskały specjalnie miejsce w badaniach związanych z eksperymentalną fizyką wysokich energii. Modele drzew decyzyjnych oraz sztucznych sieci neuronowych stosowane są do klasyfikacji przypadków i analizy danych. Ocena jakości danych produkowanych przez detektory cząstek wymagają stosowania wyrafinowanych technik redukcji i analizy szeregów czasowych. Metody inteligentne stosowane są również do kontroli działania infrastruktury sprzętowej (np. magnesy nadprzewodzące) akceleratora LHC. Kontakt: Tomasz Szumlak.