Miejsca związane z rozwojem sztucznej inteligencji

 • Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji (PSSI) skupia naukowców zajmujących się problemami sztucznej inteligencji i powstało z inicjatywy pracowników AGH. Link do aktualnej strony stowarzyszenia znajduje się tutaj. Stowarzyszenie jest członkiem European Association for Artificial Intelligence (EurAI), dzięki czemu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie udziału w konferencjach typu ECAI oraz wybranych szkołach letnich. PSSI prowadzi również konkurs prac doktorskich związanych z tematyką sztucznej inteligencji. Zachęcamy do zgłoszenia prac!

Miejsca związane z naszymi badaczami

 • Grupa prof. Horzyka, SMART-DEEP-BIOMED,  zajmuje się rozwijaniem rozwiązań z zakresu nowoczesnej sztucznej inteligencji (link do materiałów dydaktycznych), uczenia głębokiego, inżynierii wiedzy oraz inteligentnych asocjacyjno-kognitywistycznych systemów opartych na formowaniu wiedzy do rozwiązywania istotnych zadań z zakresu inżynierii biomedycznej i medycyny. Naszym celem jest opracowywanie i udoskonalanie metod, algorytmów i rozwiązań pozwalających na wspomaganie pracy lekarzy w diagnostyce, klasyfikacji, predykcji, wykrywaniu i rekomendacji oraz gromadzeniu wiedzy i optymalizacji sposobów leczenia chorych, oraz w prewencji i ostrzeganiu na podstawie bazy wiedzy oraz algorytmów predykcyjnych i rekomendujących. Na stronie grupy można znaleźć dużą ilość świetnych materiałów dydaktycznych. Zapraszamy!

Matariały naukowe oraz dydaktyczne związane z AI

 • Publikacje prof. Ryszarda Tadeusiewicza, wybrane pozycje wydawnicze pokazujące, że zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją są badane przez naukowców z AGH już od długiego czasu.

  1. Image Recognition - Theory Outline [in Polish: Rozpoznawanie obrazów - zarys teorii],  Jagiellonian University Lecture Notes - Skrypt UJ nr 499, Kraków 1985 (ISBN 83-233-0054-2) link
  2. Applications of Pattern Recognition in Economics  [in Polish: Rozpoznawanie obrazów w zastosowaniach  ekonomicznych], Academy of Economics Lecture Notes - Skrypt AE, Kraków, 1985 link
  3. Speech Signals -  monograph in the series "Problems of Electronics and Telecommunication" [in Polish: Sygnał mowy (Monografia książkowa wydana w serii "Problemy elektroniki i  telekomunikacji").  WKiŁ Warszawa 1988 (ISBN 83-20-0705-1) link
  4. Tadeusiewicz R., Flasiński M.: Pattern Recognition.  PWN, Warszawa, 1991 (ISBN 83-01010558-5)
  5. Vision Systems of Industrial Robots [in Polish: Systemy wizyjne robotów przemysłowych], WNT, Warszawa 1992,  ISBN 83-204-1231-4
  6. Tadeusiewicz R., Korohoda P.: Computer Analysis and Image Processing [in Polish: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów], Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji (Progress of Telecommunication Foundation Publishing House), Krąków, 1997,  (ISBN 83-86476-15-X) link
  7. Neural Networks, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa (ISBN 83-85769-03-X), 1993 link