13.02.2020

Informacja o pierwszym spotkaniu i zawiązaniu inicjatywy konsolidacji osób zainteresowanych wykorzystaniem technologii imersyjnych AR/VR


Technologie immersyjne (oddziaływujące na wszystkie zmysły), takie jak rozszerzona rzeczywistość (AR – augmented reality) i wirtualna rzeczywistość (VR – virtual reality) zmieniają sposób, w jaki użytkownicy urządzeń wchodzą w interakcje ze środowiskiem fizycznym i cyfrowym. Technologie te łączą świat realny z cyfrowym i choć są jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju, to pojawianie się nowych urządzeń zachęca do tworzenia nowych treści. 

Przykładowo potencjalne zastosowania obejmują m.in. szkolenia pracowników, projektowanie, konserwację i naprawy w wielu gałęziach przemysłu, ale także opiekę zdrowotną, zmianę postaw społecznych wobec ważnych dla nas problemów, takich jak kryzys klimatyczny, empatia wobec osób niepełnosprawnych czy doskonalenie różnych umiejętności, np. wystąpień publicznych. Technologia VR/AR stanowi także jedną z podstawowych możliwości wykorzystania potencjału sieci 5G.

Szeroka popularyzacja coraz tańszych i powszechniejszych technologii immersyjnych w połączeniu z zaawansowanymi pracami nad ich treścią otwiera drogę do bardzo wielu zastosowań, które wkrótce mogą wpłynąć na różne aspekty naszego życia.

W AGH wykorzystanie technologii immersyjnych zaczyna być realizowane na różnych Wydziałach m.in. dzięki wsparciu z programu współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (edycja I i II).

W związku z tym proponujemy stworzenie uczelnianej sieci współpracy skupionej na wymianie doświadczeń i popularyzacji metod związanych z technologiami immersyjnymi badaczy z rożnych dyscyplin. Sieć taka powinna stanowić platformę do ew. przygotowania nowego kierunku studiów (również podyplomowych), definiowania i stymulowania nowych tematów badawczych, a także potencjalnej współpracy z innymi uczelniami oraz biznesem. Chcemy to uczynić w połączeniu z potencjałem, jaki tworzy niedawno powołana sieć współpracy w ramach naszej Uczelni – Intelli-NET.

Proces tworzenia i definiowania struktury oraz celów takiej uczelnianej sieci współpracy chcielibyśmy zacząć od spotkania, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniami zastosowania technik immersyjnych w badaniach lub pracy dydaktycznej. Głównym celem tego spotkania będzie zapoznanie się wszystkich zainteresowanych i przedstawienie własnych osiągnięć oraz planów badawczych związanych z problematyką szeroko pojętej wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Spotkanie odbędzie się 24 lutego br. w sali konferencyjnej nr 106 w Rektoracie, o godz. 14.00.

Prosimy o przekazanie niniejszego informacji wszystkim osobom potencjalnie zainteresowanym tą tematyką. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o przesłanie swojego akcesu na adres brachwal@agh.edu.pl. Organizatorzy proszą o przygotowanie kilku zdań nt. dotychczasowej działalności w obszarze VR/AR. Osobą kontaktową do koordynacji działań w tym obszarze jest dr inż. Bartłomiej Rachwał.