05.02.2020

AGH w ministerialno-uczelnianym konsorcjum tworzącym AI Tech


Fot. AGH

Ministerstwo Cyfryzacji w konsorcjum z 10 polskimi uczelniami, wśród których znalazła się Akademia Górniczo-Hutnicza, tworzy model systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i uczenia maszynowego. Nowe przedsięwzięcie nosi nazwę Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech).

20 listopada 2019 r. minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał listy intencyjne z przedstawicielami uczelni wchodzących w skład konsorcjum powołanego do stworzenia AI Tech. Z ramienia Akademii Górniczo-Hutniczej list intencyjny podpisał Prorektor ds. Nauki AGH prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach.

Do konsorcjum uczelni wyższych tworzących AI Tech dołączyły:

  • Uniwersytet Warszawski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki),
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki),
  • Uniwersytet Wrocławski (Wydział Matematyki i Informatyki),
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Matematyki i Informatyki),
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej),
  • Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych),
  • Politechnika Wrocławska (Wydział Informatyki i Zarządzania, Wydział Elektroniki),
  • Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
  • Politechnika Poznańska (Wydział Informatyki),
  • Wojskowa Akademia Techniczna (Wydział Cybernetyki).


Projekt Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych składa się z następujących etapów:

1. Powołanie konsorcjum uczelni wyższych w celu wdrożenia wytycznych kształcenia;
2. Powołanie Rady Programowej, która będzie sprawować merytoryczny nadzór nad całością realizacji projektu;
3. Opracowanie wytycznych programów kształcenia studiów II stopnia poprzedzone diagnozą potrzeb i trendów na rynku pracy w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa, konsultacje z szeroką grupą interesariuszy projektu;
4. Przeprowadzenie studiów II stopnia w oparciu o wypracowane wytyczne w uczelniach należących do konsorcjum;
5. Analiza doświadczeń konsorcjum uczelni wyższych oraz wypracowanie modelu systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów w obszarach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa;
6. Monitoring i ewaluacja projektu, wypracowanie wniosków i założeń realizacji projektu w latach 2021–2027.

Wartość projektu na lata 2020–2023 to 81 mln zł. W tym okresie działaniami zostanie objętych co najmniej 500 studentów z uczelni zrzeszonych w konsorcjum. Dofinansowanie dla uczelni obejmie: prowadzenie studiów II stopnia, stypendia zagraniczne dla studentów, współpracę międzynarodową z wiodącymi uczelniami, współpracę z przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięcia naukowo-wdrożeniowe realizowane przez uczestników studiów we współpracy z przedsiębiorstwami oraz administracją państwową.